Cookies

Personvernerklæring for AllSupermoto AS

 

Behandlingsansvarlig

 

Hjelpetekst: Oppgi hvem som er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene. Dette kan være en person eller en virksomhet med utgangspunkt i hvem som bestemmer formålet og hvordan opplysningene behandles. Hvis den behandlingsansvarlige har delegert myndighet, skal virksomheten oppgi hvem som har det daglige ansvaret.

Eksempel:

Fredrik Ingebrigtsen er på vegne av AllSupermoto AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

 

Personopplysninger som lagres

 

Hjelpetekst: Gi en beskrivelse av hvilke typer personopplysninger som samles inn. Her kan dere bruke informasjonen fra kolonnen "Opplysninger" i deres "Oversikt over personopplysningene som behandles".

Eksempel:

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. [ev. kjønn, fødselsdato, passord for etc.]

[Hvis relevant] Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

 

Formål med behandlingen

 

Hjelpetekst: Forklar formålet med behandlingen av personopplysningene, det vil si hvorfor opplysningene behandles. Her kan dere bruke informasjonen fra kolonnen "Formål" i deres "Oversikt over personopplysningene som behandles".

Om det forekommer automatiske avgjørelser, som for eksempel profilering ved analyser av personopplysninger for å avdekke adferd eller preferanser, skal det opplyses om logikken bak og betydningen / konsekvensene for den registrerte.

Eksempel:

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

[Hvis relevant] Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.

 

Grunnlaget for behandlingen

 

Hjelpetekst: Oppgi hva som er behandlingsgrunnlaget, det vil si virksomhetens hjemmel for å behandle personopplysningene. Her kan dere bruke informasjonen fra kolonnen "Grunnlag" i deres "Oversikt over personopplysningene som behandles".

Eksempel:

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

[Hvis relevant] Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

 

Innhenting av personopplysninger

 

Hjelpetekst: Gi informasjon om hvor personopplysningene hentes fra.

Dersom det benyttes informasjonskapsler/cookies, må det opplyses særskilt om dette. Les mer om kravene som stilles til dette på Datatilsynets hjemmesider her.

Eksempel:

Alternativ 1: Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp.

Alternativ 2: Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her https://www.nkom.no/teknisk/internett/cookies/informasjonskapsler-cookies

 

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

 

Hjelpetekst: Opplys hvilke opplysninger som utleveres og hvilke tredjeparter som er mottakere, dersom opplysningene utleveres til andre. Her kan dere bruke informasjonen fra kolonnen "Utlevering" i deres "Oversikt over personopplysningene som behandles". Dersom det utleveres opplysninger til land utenfor EU/EØS, må det i tillegg vises til beskyttelsestiltakene som er iverksatt for å sikre opplysningene.

 

 

 

Eksempel 1:

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

Eksempel 2:

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere [Bring, Posten, Norsafe, Norsk Motor Import].

 

Sletting av personopplysninger

 

Hjelpetekst: Beskriv hvilke rutiner virksomheten har for å slette og arkivere personopplysningene. Dersom det ikke kan angis nøyaktig tidspunkt for sletting skal det opplyses hvilke kriterier som bestemmer lagringstiden.

Eksempel:

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

 

 

Rettigheter for den registrerte

 

Hjelpetekst: Informer om at den registrerte har rett til å be om innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen begrenses og å motsette seg visse former for behandling.

Eksempel:

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

 

Personvernombud

Hjelpetekst: Opplys om dere har et personvernombud og navn på vedkommende ev. lenke til kontaktdetaljer på hjemmeside om dette er mer praktisk for å holde personvernerklæringen oppdatert ved endringer i virksomheten.

Eksempel:

 

Informasjonssikkerhet

 

Hjelpetekst: Beskriv hvilke sikringstiltak virksomheten har ved behandling av personopplysningene, så langt åpenhet om dette ikke svekker sikkerheten.  Her kan dere bruke informasjonen fra kolonnen "Sikkerhetstiltak" i deres "Oversikt over personopplysningene som behandles".

Eksempel:

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

 

Kontaktinformasjon

Hjelpetekst: Oppgi kontaktinformasjon og eventuelt skjema for innsyn, retting eller sletting, slik at brukeren enkelt kan ta kontakt ved behov.

Eksempel:

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Post (@/at allsupermoto.no

[AllSupermoto AS]
Forusparken 3, 4031 Stavanger

 

 

MAL - Personvernerklæring for AllSupermoto AS

 

Behandlingsansvarlig

 

Hjelpetekst: Oppgi hvem som er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene. Dette kan være en person eller en virksomhet med utgangspunkt i hvem som bestemmer formålet og hvordan opplysningene behandles. Hvis den behandlingsansvarlige har delegert myndighet, skal virksomheten oppgi hvem som har det daglige ansvaret.

Eksempel:

Fredrik Ingebrigtsen er på vegne av AllSupermoto AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

 

Personopplysninger som lagres

 

Hjelpetekst: Gi en beskrivelse av hvilke typer personopplysninger som samles inn. Her kan dere bruke informasjonen fra kolonnen "Opplysninger" i deres "Oversikt over personopplysningene som behandles".

Eksempel:

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. [ev. kjønn, fødselsdato, passord for etc.]

[Hvis relevant] Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

 

Formål med behandlingen

 

Hjelpetekst: Forklar formålet med behandlingen av personopplysningene, det vil si hvorfor opplysningene behandles. Her kan dere bruke informasjonen fra kolonnen "Formål" i deres "Oversikt over personopplysningene som behandles".

Om det forekommer automatiske avgjørelser, som for eksempel profilering ved analyser av personopplysninger for å avdekke adferd eller preferanser, skal det opplyses om logikken bak og betydningen / konsekvensene for den registrerte.

Eksempel:

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

[Hvis relevant] Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.

 

Grunnlaget for behandlingen

 

Hjelpetekst: Oppgi hva som er behandlingsgrunnlaget, det vil si virksomhetens hjemmel for å behandle personopplysningene. Her kan dere bruke informasjonen fra kolonnen "Grunnlag" i deres "Oversikt over personopplysningene som behandles".

Eksempel:

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

[Hvis relevant] Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

 

Innhenting av personopplysninger

 

Hjelpetekst: Gi informasjon om hvor personopplysningene hentes fra.

Dersom det benyttes informasjonskapsler/cookies, må det opplyses særskilt om dette. Les mer om kravene som stilles til dette på Datatilsynets hjemmesider her.

Eksempel:

Alternativ 1: Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp.

Alternativ 2: Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her https://www.nkom.no/teknisk/internett/cookies/informasjonskapsler-cookies

 

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

 

Hjelpetekst: Opplys hvilke opplysninger som utleveres og hvilke tredjeparter som er mottakere, dersom opplysningene utleveres til andre. Her kan dere bruke informasjonen fra kolonnen "Utlevering" i deres "Oversikt over personopplysningene som behandles". Dersom det utleveres opplysninger til land utenfor EU/EØS, må det i tillegg vises til beskyttelsestiltakene som er iverksatt for å sikre opplysningene.

 

 

 

Eksempel 1:

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

Eksempel 2:

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere [Bring, Posten, Norsafe, Norsk Motor Import].

 

Sletting av personopplysninger

 

Hjelpetekst: Beskriv hvilke rutiner virksomheten har for å slette og arkivere personopplysningene. Dersom det ikke kan angis nøyaktig tidspunkt for sletting skal det opplyses hvilke kriterier som bestemmer lagringstiden.

Eksempel:

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

 

 

Rettigheter for den registrerte

 

Hjelpetekst: Informer om at den registrerte har rett til å be om innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen begrenses og å motsette seg visse former for behandling.

Eksempel:

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

 

Personvernombud

Hjelpetekst: Opplys om dere har et personvernombud og navn på vedkommende ev. lenke til kontaktdetaljer på hjemmeside om dette er mer praktisk for å holde personvernerklæringen oppdatert ved endringer i virksomheten.

Eksempel:

 

Informasjonssikkerhet

 

Hjelpetekst: Beskriv hvilke sikringstiltak virksomheten har ved behandling av personopplysningene, så langt åpenhet om dette ikke svekker sikkerheten.  Her kan dere bruke informasjonen fra kolonnen "Sikkerhetstiltak" i deres "Oversikt over personopplysningene som behandles".

Eksempel:

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

 

Kontaktinformasjon

Hjelpetekst: Oppgi kontaktinformasjon og eventuelt skjema for innsyn, retting eller sletting, slik at brukeren enkelt kan ta kontakt ved behov.

Eksempel:

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Post (@/at allsupermoto.no

[AllSupermoto AS]
Forusparken 3, 4031 Stavanger